Úvodní stránka - XXX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XXX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

Oficiální kongresové zpravodajství

16.11.2023

Jak změnit osud kardio-renálně-metabolického pacienta?

V poslední době se stále více hovoří o tzv. kardio-renálně-metabolickém pacientovi. Tento pojem zrcadlí úzkou souvislost především mezi srdečním selháním, diabetem a renální insuficiencí. Jak je možné takový souběh komorbidit ovlivnit?…

MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.
vědecký sekretář České internistické společnosti

Zhlédnout
16.11.2023

I u multimorbidního nemocného může méně znamenat více

Jednotícím tématem letošního kongresu ČIS je multimorbidita. Proč právě tato problematika? Které strategie vedou k optimalizaci farmakoterapie u multimorbidních pacientů? Co může taková deeskalace léčby pacientovi přinést?…

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Interní klinika LF UO a FN Ostrava

Zhlédnout
17.11.2023

První zkušenosti se sirany: Všichni nemocní dosáhli cílových hodnot

Inovativní léčba zásadně mění možnosti ovlivnění dyslipidémie. Nyní vstupuje do praxe léková skupina siranů. Vy s těmito léky máte už relativně bohaté zkušenosti…

MUDr. Jitka Homolová
Hyperlipoproteinová ambulance Městská nemocnice Ostrava Fifejdy

Zhlédnout
17.11.2023

Hypolipidemická léčba sirany není vázána na centrum

Do běžné klinické praxe v České republice nyní vstupují další moderní hypolipidemika – sirany. Co se v této lékové skupině dostává lékařům do rukou?…

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Interní klinika LF UO a FN Ostrava

Zhlédnout
14.11.2023

Jak u inovativní hypolipidemické léčby vykazovat ZULP

Moderní hypolipidemika znamenají zlom v léčbě obrovské populace nemocných s dyslipidémií. Část těchto léků je nyní uvolněna i pro ambulantní internisty, je ale třeba ji vykazovat jako ZULP – zvlášť účtovaný lékařský přípravek. Jak se s tím v praxi vyrovnat?…

MUDr. Tomáš Hauer
předseda Sekce ambulantních internistů České internistické společnosti

Zhlédnout
14.11.2023

U kterých nemocných léčit plicní embolii ambulantně

Součástí internistického kongresu byla i hojně navštívená sekce PRO a PROTI. Vy jste zde zastával postoj PRO u ambulantní léčby plicní embolie. Kteří nemocní s touto závažnou komplikací mohou být bezpečně léčeni mimo nemocnici?…

MUDr. Tomáš Hauer
předseda Sekce ambulantních internistů České internistické společnosti

Zhlédnout
13.11.2023

Jak přežít první službu na JIP

S jaký pocity vzpomínáte na svou první službu na JIP? Jaké to tehdy bylo?

MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.
hlavní autorka publikace Jak přežít první službu na JIP

MUDr. Tomáš Brutvan
spoluautor publikace Jak přežít první službu na JIP

MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.
spoluautor publikace Jak přežít první službu na JIP

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
recenzent publikace Jak přežít první službu na JIP

Zhlédnout
10.11.2023

Nová úhradová vyhláška je pro ambulantní internisty fiasko

Jak hodnotíte uplynulé dohadovací řízení z pohledu ambulantních internistů? Co vám přináší úhradová vyhláška na rok 2024?…

MUDr. Tomáš Hauer
předseda Sekce ambulantních internistů České internistické společnosti

Zhlédnout
09.11.2023

Co můžeme zlepšit v sekundární prevenci u nemocných po infarktu myokardu

Blok České kardiologické společnosti na internistickém sjezdu se týkal sekundární prevence u nemocných po infarktu myokardu. Kde v této oblasti péče vidíte největší rezervy?…

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK

Zhlédnout

Partner